Lokacija: Beogradski Sajam, Hala 4
Bulevar vojvode Mišića 14, 11000 Beograd, Srbija

Datum: 27.05.2017.

Vreme održavanja: 10:00-21:00, Subota

Pristup dogadjaju:
– Autobus (stanica – Sajam): 23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 88,
89, 91, 92, E2, E3, 511, 552, 56L, ADA1, ADA2, ADA3
– Tramvaj: 3, 12, 13
– Automobil: Auto putem E75